Adviesbureau de Haan/Actueel en kennis/Nieuws/Burengeluid: Kippengekakel en Hanengekraai

Burengeluid: Kippengekakel en Hanengekraai

Bij de gemeente van de Gelderse provincie Heerde kwamen meerdere klachten binnen over geluidsoverlast van kippen en hanen. In de achtertuin aangrenzend aan die van de bewoners staat een ren met meerdere kippen en een haan. De gemeente schakelde (hoe toepasselijk ook) Adviesbureau de Haan B.V. in om de geluidsoverlast te meten en daarmee te objectiveren. Met de meetresultaten wordt de ingediende klacht kracht bijgezet.

 

 

 

Photo by Ben Moreland on Unsplash Foto: Ben More

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Meerdere bewoners klagen dat de kippen te pas en te onpas kakelen en de haan kukelt. Er is in dit geval geen wetgeving, omdat het niet om een bedrijf gaat. De gemeente heeft na eerdere klachten de Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) aangescherpt. Dit is een middel om burenlawaai te reguleren. In dit geval was dat de regel dat je als goede buur geen ernstige hinder mag veroorzaken.

Onderzoek naar de hinder

Maar wat is dan ernstige hinder? Om dit te duiden, koppelden wij de hinder aan de norm voor bedrijfsmatige activiteiten, dus alsof sprake was van een vorm van bedrijfsvoering. Tijdens bemande metingen analyseerden wij het typische karakter van geluid veroorzaakt door de kippen en de haan. Hierdoor ontstond een soort van vingerafdruk. Daarna hebben wij gedurende een ruime week met behulp van een een onbemande meetset het haan- en kippengeluid in de tuin van de bewoners gemeten. Aan de hand van deze gegevens stelden wij naast het optredende gemiddelde geluidsniveau ook de optredende piekgeluiden vast. Hieruit volgde een niet acceptabel geluidsniveau. Er is sprake van overmatige hinder.

Oplossing

Met de gegevens uit ons onderzoek is de geuite geluidhinderklacht nader onderbouwd. De eigenaar van de kippen en haan is gevraagd om aanpassingen aan de ren uit te voeren en de tuin zodanig aan te passen dat de hinder tot een minimum wordt beperkt. Doel is daarbij zonder overmatige hinder te kunnen genieten van de rust in de tuin.

Contact

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.