Stikstofdepositie

Onderzoek

Bij de aanvraag van een vergunning kan gevraagd worden naar een stikstofdepositieonderzoek. Bijvoorbeeld als u voor een nieuwbouwproject een bouwvergunning nodig heeft of een bedrijf opricht en een omgevingsvergunning aanvraagt. Ook bij een revisievergunning kan stikstofdepositie een thema zijn. Het stikstofonderzoek is noodzakelijk voor het verkrijgen van de vergunning en de uitkomst bepaalt of uw plannen door kunnen gaan of niet.

Wat is stikstofdepositie eigenlijk? Stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht, waardoor de bodem (te) rijk aan voedingsstoffen wordt. Dit is vooral een probleem in natuurgebieden, omdat het leidt tot het afnemen van de biodiversiteit (zowel planten als dieren). Zogenoemde Natura 2000-gebieden worden beschermd in de Wet natuurbescherming (Wnb), met als doel om aangewezen plant- en diersoorten in stand te houden. Uw project kan daarmee te maken krijgen.

Geen belemmering

Is niet op voorhand zeker dat uw project geen gevaar oplevert voor zo’n Natura 2000-gebied? Dan is nader onderzoek vereist en moet u aantonen dat uw plannen geen relevant effect op de gebieden hebben. Een van de belangrijkste aspecten is daarbij stikstofdepositie. Wij kennen de beleidsregels die zijn opgesteld om de stikstofdepositie te kunnen beoordelen. En wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen deze naar uw situatie vertalen.

Samen met u kijken wij naar de relevante onderdelen voor de stikstofdepositie. Mocht er sprake zijn van een overschrijding van de beleidskaders, dan denken wij graag met u mee over eventuele maatregelen, zodat het aspect stikstofdepositie geen belemmering vormt voor uw project.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.