Grof stofdepositie

Hinder in kaart

Bij op- en overslag van bulkgoederen in de buitenlucht onstaat vaak grof stof. Grof stof kan hinder veroorzaken, doordat het bijvoorbeeld neerslaat op auto’s of vensterbanken. Er zijn middelvoorschriften (uit het Activiteitenbesluit), maar twijfelt u of deze wel voldoende effect hebben? Of zijn er klachten van hinder? Wij voeren graag een onderzoek voor u uit. Wij maken dan verspreidingsberekeningen om de mate van (te verwachten) hinder in kaart te brengen. Daarbij berekenen wij een daggemiddelde depositie (mg/m2/dag) op basis van een jaargemiddelde situatie.

Hinder vanwege stofdepositie heeft te maken met een waarneembare verhoging van de stofbelasting binnen een bepaalde tijd. De waarnemingsdrempel is de stofbelading, waarbij 50 procent van de mensen een vuil oppervlak van een schoon oppervlak kunnen onderscheiden. In tegenstelling tot fijnstof heeft grof stof geen significant negatief effect op de gezondheid, omdat het niet tot diep in de longen doordringt. Particulate Matter (PM) is een verzamelnaam voor verschillende stoffen van diverse omvang die hinder kunnen veroorzaken. PM met een grotere diameter dan 10µm worden als grof stof aangeduid.

Emissie van stof

In Nederland is er voor de depositie van grof stof geen toetsingskader om de hinder te beoordelen. Wet- en regelgeving richt zich op dit moment in Nederland op de emissiezijde (bronzijde). In het Activiteitenbesluit zijn middelvoorschriften opgenomen om de emissie van stof zoveel mogelijk te beperken. Overschrijding van het toetsingskader geeft geen wettelijke basis voor het treffen van aanvullende maatregelen, maar het geeft wel een goede indicatie of er sprake is van aantoonbare hinder.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.