Geluidsmetingen

Geluid objectief beoordelen

Geluid is een subjectief begrip. Wat voor de één als prettig en aangenaam is, ervaart een ander als veel te luidruchtig en onrustig. Om geluid objectief te kunnen beoordelen, voeren wij geluidsmetingen uit. Daarmee kunnen we eigenschappen als samenstelling (frequenties) en luidheid (geluidsdrukniveau of het bronvermogen in dB(A)) van het geluid vaststellen.

Advies en onderzoek

Dit doen wij volgens de voorgeschreven methoden, zoals de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.

Op basis van de geluidsmetingen geven wij u advies in een akoestisch onderzoek, een controlerapport of over mogelijke voorzieningen. Het uitvoeren van geluidsmetingen vormt daarmee de basis van elk akoestisch onderzoek.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.