Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Effect op de omgeving

Het creëren van nieuwe mogelijkheden voor woningbouw, een bedrijventerrein ontwikkelen of een nieuwe weg aanleggen. Maar ook het herbestemmen van een bedrijfswoning tot burgerwoning, het omzetten van een lokale bedrijfsbestemming voor andere bedrijfsactiviteiten of  het uitbreiden van een bouwblok om een bestaand pand te kunnen vergroten. Het zijn allemaal voorbeelden van gebiedsontwikkeling.

Om dit soort ontwikkelingen mogelijk te maken, moeten de effecten op omliggende woningen, bedrijven of natuur nader worden onderzocht. Zo kan de gemeente of provincie een onderbouwd besluit nemen voor een gebiedsontwikkeling. Het woon- en leefklimaat in de omgeving moet gerespecteerd worden, maar ook de rechten van bestaande bedrijven en de kwaliteit van beschermde natuur (Natura 2000-gebieden). Wij onderzoeken deze effecten graag voor u, zodat u weloverwogen kunt beslissen.

 

Maximale mogelijkheden

Voor grote en kleine gebiedsontwikkelingen is het belangrijk de kwaliteit van de ruimtelijke ordening en de effecten van plannen in kaart te brengen. Belangrijke milieuthema’s daarbij zijn geluid, luchtkwaliteit, geur, gevaar (externe veiligheid) en stikstofdepositie. Wij brengen de milieu-effecten van uw plannen integraal in kaart en geven aan wat de maximale mogelijkheden zijn. We stemmen de onderzoeken op elkaar af en bij knelpunten komen wij tot pragmatische en innovatieve oplossingen die werkbaar en haalbaar zijn.

Door ons vroegtijdig in de planvorming te betrekken kunnen wij al snel aangeven wat de mogelijkheden zijn en waar eventuele knelpunten zitten. Hiermee kunnen de plannen tijdig worden bijgesteld en onnodige kosten worden voorkomen. Zo maken we samen uw plan tot een succes, met oog voor de leefomgeving.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.