Adviesbureau de Haan/Actueel en kennis/Nieuws/Geluidsonderzoek padelbanen

Geluidsonderzoek padelbanen

De populariteit van padel in Nederland groeit snel. Steeds meer tennisparken willen ook een padelbaan aanleggen. Omdat Adviesbureau de Haan eerder geluidsonderzoek deed, kloppen steeds meer parken aan om te kijken naar de mogelijkheden.

Beeld: IWBI

Akoestisch onderzoek

De laatste maanden voerden wij veel onderzoeken uit vanwege de geplande aanleg van padelbanen. We kregen goed inzicht in de geluidafstraling van het padelspel door aan het begin van de populariteit van deze sport geluidmetingen te doen. We vergeleken daarbij verschillende soorten slagen, spelers van verschillend niveau en de optredende piekgeluiden. Met de resultaten kunnen wij tennisparken goed van dienst zijn met een gericht akoestisch onderzoek.

Onze opdrachtgevers vragen ondersteuning voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en een melding Activiteitenbesluit. Ook bij het onderzoeken van de maximale planmogelijkheden voor inpassing in het bestemmingsplan schakelen ze onze hulp in. Daarbij komt onder andere het milieuaspect geluid naar de omgeving aan bod. Het bevoegd gezag vraagt hierbij om een akoestisch onderzoek dat het effect op de omgeving inzichtelijk maakt.

Verlichting

Bij de aanleg van een padelbaan is ook verlichting een belangrijk aandachtspunt. Wanneer woningen in de buurt van het speelveld liggen, kan lichthinder ontstaan. Het bevoegd gezag vraagt hiervoor een lichthinderonderzoek uit te voeren. De collega’s van Adviesbureau de Haan zijn ervaren in de geluids- en lichthinderonderzoeken van padelbanen en beschikken over belangrijke en accurate gegevens om deze populaire sport mogelijk te maken.

Contact

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.