Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Midden- en kleinbedrijf

Midden- en kleinbedrijf

Milieuaspecten in kaart

Bij het starten van een onderneming of wijzigingen in uw bedrijfsvoering kan het bevoegd gezag vragen om de effecten voor enkele milieuaspecten in kaart te brengen. De milieuaspecten akoestiek en luchtkwaliteit zijn de meest gevraagde aanvullende onderzoeken. Maar afhankelijk van het type bedrijfsactiviteiten kunnen ook de aspecten geur of externe veiligheid worden gevraagd,. Onze aanpak bij deze onderzoeken is pragmatisch.

Het overgrote deel van het midden- en kleinbedrijf (mkb) valt onder het Activiteitenbesluit. Dit besluit bevat algemene voorschriften ter voorkoming of beperking van allerlei vormen van gevaar, schade of hinder voor de omgeving en het milieu door de activiteiten van deze bedrijven. Ook horecabedrijven vallen overwegend onder het besluit. Mocht u een onderzoek naar geluid, lucht, geur of externe veiligheid nodig hebben, dan helpen we u graag.

Advies op maat

Wij hebben veel ervaring in het uitvoeren van deze onderzoeken. U ontvangt van ons een advies op maat. We beschikken over een uitgebreid assortiment aan meetgegevens en kentallen. Daarom is een bedrijfsbezoek niet altijd noodzakelijk voor een onderzoek. Als u voldoende hebt aan onze basisgegevens, dan kunt u besparen op de onderzoekskosten.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.