Melding of omgevingsvergunning

Heeft u een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer of een Omgevingsvergunning nodig om uw bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren? Dan is het fijn dat u inzicht hebt in de verschillende aspecten van uw productieproces, en de gevolgen daarvan op de omgeving. In veel gevallen is een melding voor het Activiteitenbesluit milieubeheer voldoende. Dit geldt voor bedrijven die een kleine impact op het milieu hebben. Voor bedrijven met een grotere impact op het milieu, geldt een vergunningplicht (Omgevingsvergunning) die u aanvraagt bij de gemeente of provincie. Wij scheppen duidelijkheid en helpen u graag in het contact met provincie of gemeente.

Aanvraag

In de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu moet u veel gedetailleerde informatie geven over de milieubelasting die uw bedrijf veroorzaakt op de omgeving. Het gaat daarbij niet alleen om de producten. Ook moet u inzicht geven in het productieproces, de reststromen en de gevolgen daarvan op de directe omgeving zoals lucht, bodem, water en ter plaatse van de gevoelige bestemmingen, zoals woningen, scholen, etc.

Welke informatie nodig is, is in grote lijnen geregeld in de Regeling Omgevingsrecht. Via het Omgevingsloket Online kunt u een aanvraag doen. In dit digitale platform staat duidelijk beschreven welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning milieu. Wij nemen deze taak graag van u over, zodat u zich kunt blijven richten op uw productieproces

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.