Geluidsmonitoring

Langdurig meten

Bij het runnen van een bedrijf of het organiseren van een evenement ontstaat geluid. Geluid kan tot overlast leiden en klachten uit de omgeving opleveren. Een veel gestelde vraag is: Is een klacht terecht? Maar ook andere vragen over bedrijfsactiviteiten, luidruchtige evenementen of het referentieniveau komen aan de orde. Voldoet het bedrijf of evenement aan de opgelegde geluidsgrenswaarden? Wat is het achtergrondgeluidsniveau binnen dit (woon-)gebied?

Op bovengenoemde vragen formuleren we een antwoord door te meten. Dit kan kortstondig met een enkele meting op het moment dat een bepaalde geluidsbron actief is. Dit is echter niet altijd goed mogelijk. Met behulp van een onbemande meetset meten wij het geluidsniveau langdurig (monitoren), nemen het op en kunnen het op afstand direct of achteraf voor u beluisteren en analyseren.

Een betrouwbare rapportage

De meetdata en geluidsopnames verwerken wij in een rapportage die toetst aan de geldende normering of richtlijn. Wij gebruiken hiervoor een gecertificeerde klasse-1 meter. Bij eventuele juridische procedures kunt u zo gebruik maken van betrouwbare verzamelde meetdata.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.