Onderzoek ENJOY & LEARN

Proefwinkel en Proeflokaal ENJOY & LEARN wil graag het terras aan de achterzijde van hun nieuwe proefwinkel gebruiken. Het terras is aan drie kanten omsloten door andere tuinen en woningen. Ook wonen er mensen op de 1e verdieping boven het Proeflokaal. Om hinder te voorkomen, vroeg de gemeente Arnhem om een akoestisch onderzoek naar het effect van het gebruik van het terras op de bovenwoningen. Adviesbureau de Haan voerde dit onderzoek voor ENJOY&LEARN uit.

Het proeflokaal en de proefwinkel vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het onderzoek bekeken wij de mogelijkheden voor de terrasbezetting van ENJOY&LEARN, en bepalen wij de terrasbezetting die binnen de geluidsnorm is toegestaan. Daarvoor maken wij een rekenmodel, op basis van de beschreven bedrijfssituatie, bronvermogens en omgevingskenmerken. Hiermee berekenen wij de geluidsbelasting op de omliggende woningen en woonbestemmingen. Natuurlijk kreeg ENJOY & LEARN een rapport met een helder, overzichtelijk resultaat van onze bevindingen.

Resultaten

Uit onze berekeningen blijkt dat ENJOY & LEARN gebruik kan maken van het terras, dat was van tevoren nog niet zeker. De bezetting van het terras overdag vormt geen probleem. In de avond zijn er wel wat beperkingen in de bezetting om aan de normstelling te kunnen voldoen. Helaas lukte het in overleg met de gemeente niet om tot een ruimere normstelling te komen voor de avond. Het terras zal om 21.00 uur sluiten. Wanneer het onderzoek is goedgekeurd zal het terras van Enjoy & Learn van donderdag tot en met zaterdag geopend zijn.

Sociaal ondernemers Kumar en Stephanie Poot startte ENJOY & LEARN om iets terug te doen voor de wijk Geitenkamp. ENJOY & LEARN ondersteunt jongeren uit Arnhem met een activerend werktraject. Zo worden ze gestimuleerd om uiteindelijk zelfstandig te werken in de horeca. Wij steunen dit doel omdat het past bij wat wij als bedrijf belangrijk vinden, namelijk je persoonlijk blijven ontwikkelen. Daarom voerden wij dit onderzoek tegen gereduceerd tarief uit.

Contact

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.