Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Milieuregels activiteitenbesluit

Wanneer u een bedrijf heeft en het milieu belast, moet u rekening houden met de milieuregels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Afhankelijk van de activiteiten die u uitvoert, hebt u een meldingsplicht of een vergunningsplicht. Indien u meldingsplichtig bent, moet u voldoen aan de standaardregels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

De gemeente vraagt meestal om aanvullend onderzoek wanneer het niet vanzelfsprekend is dat u aan de milieuregels voldoet, Bijvoorbeeld als u muziekgeluid afspeelt of er woningen dicht bij uw bedrijf staan. Meestal gaat het om de onderzoeken akoestiek en luchtkwaliteit, maar ook externe veiligheid en stikstofdepositie komen regelmatig voor. Deze onderzoeken voeren wij graag voor u uit, waarbij wij er voor zorgen dat ze onderling op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast helpen wij u met de melding of het verkrijgen van maatwerkvoorschriften.

Vergunningplicht

Bedrijven met risicovolle en zwaardere milieubelastende activiteiten zijn vergunningplichtig. Om welke bedrijfsactiviteiten dit gaat is opgenomen in bijlage I van het BOR. Bij uw vergunningaanvraag moet u met diverse milieuonderzoeken aantonen wat de impact van uw activiteiten op de omgeving is. Het bevoegd gezag stelt vervolgens vergunningvoorschriften waaraan u moet voldoen. Wij voeren de benodigde milieuonderzoeken graag voor u uit.

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.