Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Bedrijven en milieuzonering

Bedrijven en milieuzonering

Een goede bedrijfslocatie

Wat is een goede bedrijfslocatie? Bij de vestiging van een nieuw bedrijf wilt u niet belemmerd worden in uw bedrijfsvoering. Verder is het fijn als omwonenden geen hinder van uw bedrijfsactiviteiten ondervinden.

Ook voor de herontwikkeling van een plangebied mogen verschillende functies elkaar niet in de weg zitten: een levendige omgeving wordt gewaardeerd, maar thuis moet je ook kunnen uitrusten.

Softwaremodule Bedrijven en milieuzonering

Veel overheden hanteren de publicatie Bedrijven en milieuzonering om te toetsen of een bepaalde ontwikkeling mogelijk is. Wij voeren met de systematiek van deze publicatie een locatiestudie uit om te bepalen hoe gewenste ontwikkelingen het beste kunnen worden gerealiseerd.

Met behulp van richtafstanden voor de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid beoordelen wij waar welke ontwikkelingen binnen een bepaald gebied haalbaar zijn. Dit doen wij met behulp van de softwaremodule ‘Bedrijven en milieuzonering’, waarmee wij de omgeving kunnen simuleren. Ook de vervolgonderzoeken voor de ruimtelijke onderbouwing voeren wij graag voor u uit.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.