Disclaimer

De website www.adviesbureau-de-haan.nl behoort toe aan Adviesbureau de Haan B.V. Adviesbureau de Haan is gevestigd in Arnhem en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 38023372.

Algemeen

De inhoud van de pagina’s op onze website www.adviesbureau-de-haan.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel wij bij Adviesbureau de Haan streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op www.adviesbureau-de-haan.nl, bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op www.adviesbureau-de-haan.nl toe aan Adviesbureau de Haan. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, Adviesbureau de Haan, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

Voorwaarden

Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011
Eerste herziening, juli 2013 | Toelichting