Veehouderij

Impact op het milieu

Nederland kent een rijke traditie ten aanzien van de veehouderij. Wij zijn dan ook koploper in het efficiƫnt produceren van voedsel en vlees. Deze efficiƫnte wijze van produceren heeft echter ook zijn weerslag op de natuur en de leefomgeving en de impact bepaald steeds meer de mogelijkheden van de bedrijven om zich verder te ontwikkelen. Een deel van de bedrijven gaat daarbij voor schaalvergroting ter financiering van technische maatregelen voor het beperken van het effect op het milieu en het verbeteren van dierenwelzijn. Anderen richten zich meer op de lokale markt, waarbij de nadruk meer ligt op duurzaam produceren in combinatie met het beperken van de effecten op het klimaat en de leefomgeving.

Pragmatische oplossingen

Wanneer bedrijven zich (verder) willen ontwikkelen of aanpassingen willen doorvoeren aan de bedrijfsgebouwen of de manier van werken om aan de nieuwe eisen en verscherpte regelgeving te voldoen, doet de vraag zich voor wat de impact is op de leefomgeving. Bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag om een nieuwe vergunning of een melding voor het Activiteitenbesluit. Vaste onderdelen daarbij zijn vaak een onderzoek naar het aspect akoestiek, luchtkwaliteit, geur en stikstofdepositie.

Gezien onze ruime ervaring met diverse veehouderijen, akkerbouwbedrijven en in de glastuinbouw kunnen wij u daarbij goed ondersteunen met het uitvoeren van deze onderzoeken. Onze aanpak onderscheid zich door kennis van de gang van zaken in de sector en het zoeken naar pragmatische oplossingen met oog voor een werkbare situatie voor de ondernemer.

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.