Wet geluidhinder

Geluidhinder

De Wet Geluidhinder regelt de bescherming van gevoelige bestemmingen zoals woningen tegen geluidsoverlast van wegverkeer, spoorverkeer en industrieterreinen. Omdat woningen, scholen en ziekenhuizen steeds dichter langs wegen, sporen en bij industrie worden gebouwd, is het belangrijk de geluidbelasting op diverse locaties te toetsen. Dit is van belang zodat er uiteindelijk zo min mogelijk geluidshinder optreedt.

Vaak is onderzoek naar de geluidsbelasting noodzakelijk als in de buurt van een weg of spoorlijn gebouwd wordt, of als de infrastructuur wordt gewijzigd. Dit geld ook voor gezoneerde industrieterreinen.

Voorbereid op veranderingen

Wij kennen de regelgeving en passen deze toe op uw situatie. Wij voeren akoestische onderzoeken uit die inzicht geven in het geluid. Met de introductie van de Omgevingswet zal de Wet Geluidhinder vervallen. Wij zijn voorbereid en kijken graag met u mee welk effect deze nieuwe wetgeving voor u heeft.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.