Geurbelasting in kaart

Na zicht en gehoor is geur het derde zintuig voor waarnemingen. Het bepaalt daarmee in belangrijke mate de kwaliteit van de leefomgeving. Als geur een negatief effect heeft op mensen is er sprake van geurhinder. Met verspreidingsberekeningen en geurmetingen brengen we de geurbelasting in kaart.

Hoe aangenaam de geur is en de concentratie ervan bepaalt de mate van hinder. Het is niet alleen een vervelende ervaring, maar kan bij langdurige blootstelling ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom stelt de overheid de ervaren geurhinder bij woon- en leefomgevingen centraal en moeten bedrijven aantonen dat ze voldoen aan de normen.

Wij kennen de regelgeving en weten op welke manier provincies en gemeenten uw aanpak van geur willen zien. Voor landelijke veehouderijen geldt de Wet geurhinder en veehouderijen. Voor andere bedrijven is geurhinder over het algemeen geregeld in geurbeleid van provincies en gemeenten.

 

Werkbare oplossingen

Met verspreidingsberekeningen brengen we de geurhinder in bestaande situaties in kaart en voorspellen we mogelijke geurhinder bij toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijfssituatie. We kijken zowel naar piekbelastingen als naar de jaargemiddelde geurconcentratie. Dat doen wij aan de hand van kentallen of aan de hand van geurmetingen. Voor geurmetingen werken wij samen met gerenommeerde en daarvoor gekwalificeerde partijen.

Wanneer sprake is van te hoge geurbelastingen dragen wij pragmatische en werkbare oplossingen aan om de geuremissie bij de bron te reduceren. Zo zijn alle partijen geholpen: de omgeving ervaart minder hinder, terwijl het bedrijf een werkbare situatie heeft en een groter draagvlak kent.

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.