Verkeersgeluid

Geluid en trillingen

Wanneer u bij een weg of spoorlijn wilt bouwen, moet u rekening houden met geluid en trillingen van het verkeer. De Wet Geluidhinder of de Wet milieubeheer stellen eisen aan uw plannen, zoals de realisatie van enkele woningen, een woningbouwplan, een zorgcentrum, een school of de aanleg/wijziging van nieuwe infrastructuur. Wij helpen u met de juiste onderbouwing van uw plannen.

Zo bepalen we de geluidsbelasting en toetsen deze aan de Wet Geluidhinder en aan het beschikbare geluidbeleid. Hiermee toont u in de onderbouwing bij uw bestemmingsplan bijvoorbeeld aan of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Wanneer de geluidsbelasting hoog is, onderzoeken wij maatregelen. U kunt denken aan het vervangen van het wegdek of het plaatsen van geluidsschermen.

Onderzoeken en vergelijken

We kunnen ook oplossingen zoeken aan de gebouwen. Zo kunnen wij de geluidwering van de gevels vaststellen. De benodigde geluidsisolatie is afhankelijk van het geluid dat de gevel bereikt. Op basis van de plantekeningen berekenen wij de isolatie van de gevel en geven wij u advies over eventueel benodigde aanpassingen in het ontwerp.

De geluidsbelasting bepalen we met een akoestisch rekenmodel. Hiervoor maken wij gebruik van landelijk geldende rekenregels en beschikbare verkeersgegevens.Zo kunnen wij toekomstige situaties onderzoeken en situaties vergelijken. Slechts in enkele gevallen is het nodig om de geluidsniveaus op locatie te meten. Voor het vaststellen van trillingen rond het spoor raden wij metingen wel aan. Elke ondergrond is anders en daarmee de trillingen ook.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.