Geluid van sport

Sportclub  in de buurt

Sportverenigingen staan vaak midden in de buurt om sporten voor iedereen bereikbaar te maken. Omwonenden van een sportterrein kunnen hinder ervaren rond het sporten. Dit kan komen door het geluid van het spelen met een bal, maar ook door roepende mensen, of door de intensiteit van het gebruik. Ook andere factoren, zoals lichtmasten of het parkeren kunnen hinder veroorzaken. Bij aanpassing of uitbreiding van het sportterrein zal de beleving rond het terrein mogelijk veranderen. Om de relatie tussen de buurt en de sportclub niet te laten verslechteren zorgt tijdige betrokkenheid bij planvorming voor begrip tussen deze partijen.

Wij zijn ervaren in het onderzoeken en overleggen bij deze situaties. Hierbij onderzoeken wij de hinder en denken wij graag mee met oplossingsrichtingen.

Een praktische oplossing

Het wettelijke kader voor geluid in de omgeving van sportvelden staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarbij is van belang dat onder meer het menselijk stemgeluid en pieken in het geluid als gevolg van sporten niet worden getoetst, terwijl dit de dominante geluidsbronnen zijn. Formeel is daardoor zelden sprake van een overschrijding van geluidsnormen. Dit neemt echter niet weg dat wel degelijk hinder kan worden ondervonden van het geluid van de sportvelden.

Geluidsmetingen zijn hierdoor niet altijd de oplossing. Cijfers zeggen niet alles. Door te kijken naar welk aspect de hinder veroorzaakt, adviseren wij gericht om tot een praktische oplossing te komen.

Wij staan u graag bij in het traject om tot een resultaat te komen waar iedereen mee tevreden is.

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.