Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is belangrijk voor een gezonde leefomgeving én voor uw bedrijfsactiviteiten. Natuurlijk wilt u daaraan wilt bijdragen, zodat de kans op longklachten, hart- en vaatziekten en kanker kleiner wordt.

Regelmatig is bij de aanvraag van een vergunning een luchtkwaliteitsonderzoek nodig. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor nieuwbouw, oprichting of verandering van uw bedrijfsactiviteiten. Wij begeleiden u graag bij uw vergunningsaanvraag.

Bij een luchtkwaliteitsonderzoek kijken we onder andere naar fijnstof en stikstofdioxide, we letten op verschillende normen. Veel van deze normen komen direct uit Europese richtlijnen, die zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Wij weten hoe we moeten omgaan met grenswaarden, alarmdrempels en afstandseisen.

Een gezonde leefomgeving

Samen met u bepalen wij de stappen die nodig zijn om de luchtkwaliteit te beoordelen. Mochten er onverhoopt normen overschreden worden denken wij graag met u mee over eventuele maatregelen. Op die manier vormt de luchtkwaliteit geen belemmering voor uw project en blijft een gezonde leefomgeving gewaarborgd.

 

 

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.