Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Geluid van industrie

Geluid van industrie

Bedrijfsgeluid

Voor de meeste bedrijfsactiviteiten is een vergunning of melding verplicht. Geluid van bedrijven kan storend of hinderlijk zijn voor de omgeving, het kan zelfs gezondheidsrisico’s opleveren. Daarom zijn er voor industrielawaai verschillende wetten en regels die vastleggen wat de toegestane geluidsbelasting op de omgeving is. Het bevoegd gezag vraagt voor een vergunning of melding dan ook vaak om een akoestisch onderzoek, vanuit bijvoorbeeld de wet geluidhinder of het activiteitenbesluit.

 

Haalbare maatregelen

Wat is dan de geluidsbelasting op de omgeving in uw situatie? Dat maken we graag inzichtelijk met een akoestisch onderzoek. Samen met u inventariseren we alle relevante geluidsbronnen. Daarna toetsen we de uitkomsten uit ons onderzoek (de berekende geluidsbelasting) aan de geldende normstelling. Als deze de norm overschrijden, kijken wij samen met u naar praktische en haalbare maatregelen. Zo kunnen uw (beoogde) bedrijfsactiviteiten doorgaan binnen de gestelde eisen.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.