Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Geluid bij evenementen

Geluid bij evenementen

Monitoren en begeleiden

Evenementen zoals muziekfestivals, kermissen, braderieën en buurtfeesten zijn vaak mooie herinneringen voor de deelnemers, maar wil nog wel eens tot geluidsoverlast leiden in de woonomgeving. Evenementen worden veelal mogelijk gemaakt door het afgeven van een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of kunnen worden gereguleerd binnen een eigen evenementenbeleid van de gemeente. Een goede voorbereiding en een juiste monitoring van het geluid kan enorm veel bijdragen aan het draagvlak voor evenementen.

Voorafgaand aan het evenement kunnen wij een prognoseonderzoek uitvoeren om de geluidsbelasting bij de omliggende woningen in te schatten. Aan de hand van de simulatie kunnen wij ook aanbevelingen doen om de mogelijkheden voor het evenement te optimaliseren terwijl de geluidsbelasting op de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Onze ervaring, opgedaan bij tal van evenementen, en kennis van luidsprekertechnieken maakt dit goed mogelijk. Op basis van het onderzoek ontstaan daarmee werkbare en naleefbare geluidsvoorschriften voor de organisatie en de gemeente.

Betrokken partijen informeren

Naast begeleiding vooraf kunnen wij ook tijdens het evenement het geluid monitoren en een begeleidende rol spelen in het naleven van de vooraf gemaakte afspraken. Op  het evenemententerrein en in de woonomgeving kunnen wij simultaan bemande en onbemande geluidsmonitoring uitvoeren. Hierbij is het mogelijk om tijdig in te kunnen grijpen om te voorkomen dat geluidsvoorschriften worden overschreden.

Daarnaast is het mogelijk om alle betrokken partijen (organisatoren, handhavers, omwonenden, milieudienst) direct via internet van de benodigde meetinformatie te voorzien. De subjectieve beoordeling of het geluid te hard (bewoners) of te zacht is (organisatie) kan hiermee deels worden weggenomen, wat het aantal klachten kan beperken. Niemand is namelijk gebaat bij een groot aantal klachten, omdat dit het draagvlak voor toekomstige evenementen verminderd. Een zorgvuldige voorbereiding en strakke monitoring draagt zeker bij aan het succes van evenementen.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.