Geluidsoverlast

Vaststellen oorzaak

Heeft u te maken met geluidsoverlast? Wij staan u graag bij met het vaststellen van de oorzaak en het zoeken naar voorzieningen om de overlast te beperken.

Bij overlast in een gebouw kunnen wij met metingen en een inventarisatie de zwakke constructiedelen lokaliseren. Denk aan de benodigde berekeningen en metingen om de karakteristieke gevelwering (GA,k), de isolatie-index voor luchtgeluid (Ilu;k) of voor contactgeluid (Ico) te bepalen.  Om een dergelijk onderzoek voor u uit te voeren, gebruiken wij de plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden, en een overzicht van materialen.

Overlast beperken

Wij dragen vervolgens oplossingen aan die de overlast aanzienlijk beperken. Bijvoorbeeld omdat u een ouder pand heeft en de eis uit het Bouwbesluit niet zonder meer kan worden gehaald.  Voorzieningen specificeren wij altijd in algemene termen, zodat u vrij bent in de keuze van uw leveranciers.

Wanneer de overlast, door laagfrequent geluid (bromtonen) of andere bronnen uit de omgeving komt, kunnen wij vaststellen wat de optredende geluidsniveaus zijn en deze niveaus beoordelen.  Vervolgens werken wij graag mee aan het vinden van een passende oplossing.

 

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.