Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Quickscan Bedrijfsvestiging

Quickscan Bedrijfsvestiging

Inzicht in een vroeg stadium

Passen uw bedrijf en bedrijfsactiviteiten op de beoogde locatie? U wilt niet dat milieuaspecten als geluid, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid uw ambities in de weg zitten. Het is wenselijk dat u in een vroeg stadium inzicht krijgt, bijvoorbeeld voordat u over gaat tot het tekenen van een koop- of huurcontract. Met onze quickscan heeft u snel duidelijk of er knelpunten zijn.

We werken met software die gebaseerd is op de publicatie Bedrijven en milieuzonering om de knelpunten grafisch inzichtelijk te maken. Zo heeft u in één oogopslag het gewenste overzicht. Met een relatief eenvoudige verdiepingsslag onderzoeken wij vervolgens de ernst van de knelpunten.

Geschiktheid van de locatie

Onze quickscan biedt inzicht in de mogelijkheden en de risico’s van een ontwikkeling. Zo wordt u achteraf niet geconfronteerd met milieuaspecten die uw bedrijfsvoering in de weg staan. De uitkomst van onze quickscan geeft u als ondernemer of het bevoegd gezag feitelijke houvast om een keuze te maken over de geschiktheid van de locatie.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.