Adviesbureau de Haan/Adviesdiensten/Geluid op de arbeidsplaats

Geluid op de arbeidsplaats

Vaststellen geluidsniveau

Op veel werkplekken komt veel geluid of lawaai voor. Geluid speelt een grote rol bij het werk in productieomgevingen zoals een fabriek, maar ook op kantoren is het van belang. Geluid op de werkplek hoort erbij, maar als er echt lawaai optreedt kan dit niet alleen hinderlijk maar ook schadelijk zijn. Zo weten we dat lawaai effect heeft op de concentratie. Ook kan er bij langdurige blootstelling gehoorschade ontstaan en is het moeilijker te communiceren in een omgeving met veel lawaai. Door het geluid in kaart te brengen ontstaat er een goede werksituatie, dit heeft een positieve invloed op de gezondheid en het plezier in het werk.

 

Visualiseren geluidssituatie

Of het nu gaat om het voorkomen van gehoorschade of het creëren van een positief akoestisch werkklimaat, wij helpen u graag. Wij stellen de vereiste geluidsniveau’s vast volgens de geldende normering, en geven deskundig advies over mogelijke maatregelen. Hierbij gaan we uit van pragmatische oplossingen voor een positief akoestisch werkklimaat. Met onze software kunnen wij de geluidssituatie ook visualiseren.

geluidsmeting op een schip

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.