Bestemmingsplannen

Maatwerk voor elk plan

In een bestemmingsplan zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een bepaald gebied vastgelegd. Voor de onderbouwing van een nieuw bestemmingsplan of het wijzigen ervan zijn vaak diverse milieukundige onderzoeken nodig. Vanaf de eerste idee├źn werken wij graag samen met u toe naar een succesvol plan.

Onderzoeken zijn voor elk plan maatwerk. Of het nu gaat om verkeerslawaai, industrielawaai, luchtkwaliteit, geur of externe veiligheid. Welke onderzoeken noodzakelijk zijn, is afhankelijk van het type en de grootte van de ontwikkeling. Uitgangspunt is dat het gebruik van gronden en de gebouwen daarop moet passen binnen de beoogde kwaliteit van het gebied. Onze onderzoeken voor een zeehaven of een industrieterrein zijn heel anders dan voor een woonwijk of het centrum van een stad.

Betrokken vanaf het begin

Het heeft meerwaarde ons in een vroeg stadium bij de planvorming te betrekken. Al in het voortraject kunnen wij de mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen met verkennende berekeningen. Hiermee voorkomt u dat reeds ver uitgewerkte plannen moeten worden bijgesteld. Onze aanpak werkt kostenbesparend en voorkomt uitloop van de procedure en eventuele teleurstellingen. Wij gaan daarbij pragmatisch te werk en benutten de mogelijkheden om uw plan tot een succes te maken. Met ons team van specialisten voeren wij niet alleen de benodigde onderzoeken voor u uit. We adviseren u ook over de aanpak.

Gerelateerde adviesdiensten

Neem contact met ons op

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.