Adviesbureau de Haan/Actueel en kennis/Nieuws/Akoestisch onderzoek en advies voor Markant Outdoorcentrum

Akoestisch onderzoek en advies voor Markant Outdoorcentrum

Markant Outdoorcentrum is een groot buiten recreatiebedrijf in Braamt. Op het terrein organiseert Markant verschillende (sport)activiteiten voor bijvoorbeeld familie-/ en bedrijfsuitjes. Omdat de activiteiten nog wel eens wisselen (door seizoensinvloeden en verschillende doelgroepen),  willen de gemeente en de eigenaar weten wat er precies wel en niet mag op het terrein.

 

 

 

Geluidmetingen

Ook voor de omwonenden is het van belang te weten wat er wel en niet mag, vanwege het geluid en recreatiebelasting die de activiteiten veroorzaken. Om muziek bij de sportactiviteiten en feestjes te kunnen draaien, is het belangrijk het geluid hiervan op verschillende plekken op het terrein hiervan te meten. Deze gegevens verwerkten wij in een rekenmodel om het effect op de nabijgelegen woningen te onderzoeken. Met het rekenmodel toonden wij per locatie aan welk geluidsniveau acceptabel is en binnen de geluidsgrenzen valt.

Melding activiteitenbesluit

Door constructief mee te denken en direct te kijken naar oplossingen op het terrein onstonden er ideeën over bijvoorbeeld de rijrichting van auto’s vanaf het parkeerterrein. Met onze berekeningen en ons advies doet de eigenaar een nieuwe melding activiteitenbesluit. Zo is zowel voor de gemeente, de omwonenden en de eigenaar duidelijk welke activiteiten er toegestaan zijn en hoe hard de muziek gezet kan worden om aan de geluidsnormen te voldoen.

 

Contact

Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.