Geluid

Geluid kan men omschrijven als elke drukvariatie die het oor kan waarnemen. Net als bij dominostenen wordt een golfbewegingen in gang gezet, als de luchtdeeltjes door een geluidsbron in beweging worden gebracht en zich van de bron af verspreiden. De voortplantingssnelheden van geluid zijn afhankelijk van het medium, maar bedraagt in lucht circa 340 m/s. In het kader van milieu wet- en regelgeving wordt geluid beschouwd bij geluidgevoelige bestemmingen. Dit betreft met name woningen, maar ook ziekenhuizen, scholen etc. Uit onderzoek is gebleken dat geluidbelasting een belangrijk aspect vormt voor de volksgezondheid. Langdurige blootstelling aan een (te) hoge geluidsbelasting geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.