Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Heeft u te maken met geluidsoverlast? Wij zijn in staat door middel van metingen en inventarisatie de zwakke constructiedelen te lokaliseren. Wij kunnen vervolgens oplossingen aandragen waarbij overlast aanzienlijk wordt beperkt. De benodigde berekeningen maar ook metingen ter bepaling van de karakteristieke gevelwering (GA,k), de isolatie-index voor luchtgeluid (Ilu;k) of voor contactgeluid (Ico) kunnen wij voor u uitvoeren. Indien de eis uit het Bouwbesluit niet zonder meer kan worden gehaald omdat het bijvoorbeeld een ouder pand betreft, adviseren wij op welke wijze dit wel mogelijk is. Voorzieningen zullen wij altijd in algemene termen specificeren, zodat u vrij bent in de keuze van uw leveranciers. Om een dergelijk onderzoek voor u te kunnen uitvoeren hebben wij de plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden nodig, en een overzicht van de toe te passen materialen.