Geluidsmonitoring

Geluid kan tot overlast leiden en zich uiten in klachten. Is een klacht terecht is een veelgestelde vraag. Voldoet het bedrijf aan de opgelegde geluidsgrenswaarden? Wat is het achtergrondgeluidsniveau binnen dit (woon-)gebied ?

Op bovengenoemde vragen kan een antwoord worden geformuleerd door te meten. Dit kan kortstondig door het verrichten van een enkele meting op het moment dat een bepaalde geluidsbron zich manifesteert. Dit is echter niet altijd goed mogelijk. Met behulp van een onbemande meetset zijn wij in staat het geluidsniveau langdurig te meten (monitoren), op te nemen en op afstand voor u direct of achteraf te beluisteren. Door het maken van een mp3-bestand kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever. Deze gegevens kunnen worden voorzien van een rapportage die toetst aan de geldende normering of richtlijn. De gegevens worden vastgelegd met behulp van een zogenaamde klasse-1 meter. Bij eventuele procedures kunt u gebruik maken van de verzamelde meetdata.