Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Geluid is een subjectief begrip. Wat de één als prettig en aangenaam ervaart, kan door een ander als veel te luidruchtig en onrustig worden ervaren. Om geluid objectief te kunnen beoordelen worden geluidsmetingen verricht. Daarmee kunnen eigenschappen als samenstelling (frequenties) en luidheid (geluidsdrukniveau of het bronvermogen in dB(A)) van het geluid worden vastgesteld. Om het uitvoeren van geluidsmetingen eenduidig te laten plaatsvinden is in 1999 in opdracht van de overheid de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI) gepubliceerd. In de handleiding wordt de wijze voorgeschreven waarop geluidsmetingen dienen te worden uitgevoerd en uitgewerkt. Metingen verricht in het kader van een akoestisch onderzoek dienen op de voorgeschreven wijze in de HMRI te worden uitgevoerd.