Milieuonderzoeken

Met onze groep specialisten kunnen wij u in een breed scala aan milieuaspecten adviseren over vergunningen alswel procedures in het kader van de ruimtelijke ordening. Hierbij een globaal overzicht:

Verkeerslawaai (weg en spoor)
Industrielawaai (van inrichtingen tot horeca en evenementen)
Bouwakoestiek
Installatiegeluid
Metingen (lucht en geluid)
Milieukundige onderzoek op de Arbeidsplaats