Bedrijven en milieuzonering

Met behulp van de softwaremodule Bedrijven en Milieuzonering is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden die een bepaald terrein of gebied heeft.

De publicatie bedrijven en milieuzonering wordt door veel overheden gehanteerd als het gaat om het toetsen of een bepaalde ontwikkeling mogelijk is. Volgens de systematiek van de publicatie Bedrijven en milieuzonering kan een locatiestudie worden uitgevoerd waar bepaalde ontwikkelingen het beste kunnen worden ontplooit.

Met behulp van richtafstanden voor de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid kan worden bepaald waar welke ontwikkelingen binnen een bepaald gebied haalbaar worden geacht.