Het bouwlawaai van de Snelbinder

Nijmegen breidt sterk uit en maakt daarmee de sprong over de Waal. Om de vele bewoners op de noordoever goed te verbinden met het stadshart op de zuidoever wordt een fietsbrug gebouwd, de Snelbinder. De Snelbinder zal aan de bestaande spoorbrug worden bevestigd. De bouw kent een strak tijdschema. Voor het invaren van de brug over de volle breedte van de Waal moet immers de scheepvaart op deze druk bevaren rivier worden stilgelegd. Zoiets moet lang van te voren worden geregeld en het mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Uitstel is geen optie. Het op tijd doorlopen van de bouwvergunning-procedure is cruciaal om op tijd met de bouw te mogen starten. Een onderdeel van de bouwvergunning bestaat uit geluidseisen tijdens de bouwperiode. De bouw van de fietsbrug in de noordelijke uiterwaarden mag niet tot onnodige geluidsoverlast van bewoners leiden. Adviesbureau de Haan stelde de gevraagde prognose van de geluidsbelasting tijdens de bouw op.

< Terug naar het overzicht