Arbo metingen op de werkvloer bij Hexacomp te Ermelo

Hexacomb Netherlands BV is onderdeel van een Amerikaans bedrijf. Het bedrijf in Nederland houdt zich voornamelijk bezig met het produceren van karton en honingraat constructiedelen van papier voor de meubel- en verpakkingsindustrie. Hiertoe worden papierrollen verwerkt in de productiehal middels vouw-,snij- en lijmtechnieken.

 

Geluid op de arbeidsplaats

Bij Hexacomp is een onderzoek verricht naar het geluidsniveau op de verschillende werkplekken van het bedrijf. In het onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat het geluidsexpositieniveau LEX,T (de dagdosis) van een werknemer tijdens een gemiddelde werkdag is.

Wanneer het geluidsexpositieniveau voor een werknemer ligt tussen de 80 en 85 dB(A) is de werkgever verplicht in voldoende mate, passende gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar te stellen. Tevens moet werknemers de mogelijkheid worden geboden om een audiometrisch onderzoek te laten verrichten met tussenpozen van circa vier jaar.

Indien ter plaatse van de werkplekken geluidsniveaus voorkomen die hoger zijn dan 85 dB(A), dan dient onderzocht te worden of middels bronmaatregelen de geluidsniveaus gereduceerd kunnen worden tot 85 dB(A) of lager. Indien deze maatregelen niet mogelijk zijn, dan zijn werknemers verplicht om de gehoorbescherming die ter beschikking is gesteld door de werkgever, te dragen. Bij de machines dient het gebied waar te veel geluid heerst afgebakend en gemarkeerd te worden.

 

Onderzoek naar blootstelling aan inhaleerbaar stof en dieselmotor emissie op de werkvloer bij Hexacomp te Ermelo

Hexacomb is een bedrijf waarin continue aandacht wordt besteed aan arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek. In het onderzoek is de “time weighted average (TWA8)” voor blootstelling aan stofdeeltjes in mg/m3 voor een periode van 8 uur bepaald voor werknemers in de productie. Daarbij is tevens het verloop in de blootstelling per minuut gemonitord, ook buiten werktijden. Dit is gedaan om de oorzaak van de verhoogde blootstellingsniveaus te kunnen achterhalen, met de mogelijkheid om hiervoor maatregelen te treffen.

Tevens is de blootstelling van het personeel in de expeditie aan de emissie van dieselmotoren (DME) meegenomen. De blootstelling van personeel aan DME is op basis van het Arbobesluit aan regels gebonden. De blootstelling aan ultra-fijnstof stof vormt een goede indicator voor de mate van blootstelling aan DME.

< Terug naar het overzicht