Geuronderzoek Grondbank GMG Baggerdepot te Beuningen

Adviesbureau de Haan heeft een geuronderzoek uitgevoerd bij de Grondbank GMG in Beuningen. Dit betreft een baggerdepot, waarin baggerspecie, aangevoerd met vrachtwagens, wordt opgeslagen in slibbedden om op natuurlijke wijze aan de lucht te drogen. Het gedroogde slib wordt verwerkt in de naastgelegen geluidswal en de Plas van Melssen.

Gebleken is dat met name sprake is van vrijkomende geur bij het lossen van baggerspecie door de vrachtwagens in het slibbed en in de eerste fase van de natuurlijke rijping. Daarom is de geuremissie in deze situaties onderzocht.

< Terug naar het overzicht