Geluidsmetingen bij evenementen

Voor de gemeente Buren zijn geluidsmetingen uitgevoerd tijdens het Lingefeest.

 

Gemeten zijn het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en de optredende maximale geluidsniveaus LAmax. op de omliggende woningen. De geluidsmetingen zijn gelijktijdig in de periode van 0:00 uur tot 02:00 uur uitgevoerd met 2 bemande geluidsmeters.

< Terug naar het overzicht