Scheepswerf Geertman te Zwartsluis

Scheepswerf Geertman ligt op het gezoneerd industrieterrein Meppelerdiep en houdt zich bezig met reparatie, onderhoud, verlenging, verdieping, nieuwbouw en op- en afbouw van vrachtschepen en motorboten. Tevens beschikt het bedrijf over een winterstalling voor jachten.

Om een uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken was een bestemmingsplanwijziging nodig. Hiertoe heeft Adviesbureau de Haan een ruimtelijke onderbouwing gemaakt. Nadat het bestemmingsplan was aangepast, hebben wij een aanvraag voor een revisievergunning voor het bedrijf verzorgd. Onder andere een akoestisch onderzoek, een bodemonderzoek en een onderzoek luchtkwaliteit maakten deel uit van deze aanvraag. Tevens hebben wij de bijbehorende milieutekeningen gemaakt.

< Terug naar het overzicht