Bestemmingsplanwijziging Sportpark Ommen-Oost

Sportpark Ommen-Oost is een sportpark, waar de volgende sportaccommodaties aanwezig zijn :
tennis, hockey, voetbal, atletiek en fietscross.

Het is de bedoeling om nabij het sportpark Ommen-Oost een woningbouwplan te realiseren. Hiertoe dient het bestemmingsplan aangepast te worden. Door middel van een akoestisch onderzoek is de hinderfactor geluid vanwege industrielawaai in beeld gebracht en is beoordeeld of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

< Terug naar het overzicht