Vergunningaanvraag/-melding

Wanneer u niet weet of uw bedrijf vergunningplichtig is of onder het Activiteitenbesluit valt, dan kunt u dat achterhalen met de Activiteiten Internet Module (AIM). Na het invullen van een aantal vragen wordt duidelijk of uw bedrijf type A, B of C is.

Voor type B bedrijven kunnen wij een melding via de Activiteiten Internet Module verzorgen.

Wanneer u een type C bedrijf heeft en dus vergunningplichting bent, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het indienen van één digitaal aanvraagformulier bij het Omgevingsloket Online (OLO). Dit gemeentelijk loket zorgt er voor dat de aanvraag van een omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag terecht komt. In principe is dat het college van Burgemeester en Wethouders. B en W moet er dan voor (laten) zorgen dat de voorschriften, die aan de te verlenen omgevingsvergunning worden verbonden, op elkaar zijn afgestemd.

Wij kunnen u adviseren bij het invullen van de vergunningaanvraag via het OLO.