MKB (midden- en kleinbedrijf)

Het merendeel van het klein en midden bedrijf (mkb) valt onder het Activiteitenbesluit. Dit besluit bevat algemene voorschriften ter voorkoming of beperking van allerlei vormen van gevaar, schade of hinder voor de omgeving door de activiteiten van deze bedrijven. Ook horecabedrijven vallen overwegend onder het besluit. Kleine en middelgrote bedrijven lopen het risico dat ze per 1 januari 2011 te veel geluid produceren. In dat jaar zijn namelijk alle oude geluidsgrenswaarde komen te vervallen.

Het Activiteitenbesluit vervangt deze vergunningen. Dit besluit hanteert vaak een strengere grens. "Onder het Activiteitenbesluit hebben veel bedrijven geen geluidsvergunning meer nodig, alleen de grote bedrijven blijven vergunningplichtig. Voor de kleinere bedrijven was er sinds 2008 een overgangsregeling die liep tot 1 januari 2011. Dat betekent in sommige gevallen dat bedrijven minder geluidsruimte hebben gekregen dan dat ze feitelijk hadden voor die tijd.

Bedrijven konden deze geluidsruimte behouden als er op tijd maatwerkvoorschriften aangevraagd waren bij de gemeente. De grens is gesteld op 50 decibel bij de dichtsbijzijnde woning of op 50 meter afstand van het bedrijf. Wij kunnen uw helpen in het analyseren van uw situatie.