Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Voor het wijzigen van een bestemmingsplan vraagt het bevoegd gezag een onderbouwing voor het aspect luchtkwaliteit. Afhankelijk van de ontwikkeling moet er een afweging plaatsvinden van hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn. Toetsing vindt plaats aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zijn onderliggende ministeriële Regelingen. De Regeling niet in betekenende mate (luchtkwaliteitseisen) is er hier een van. Voor bepaalde type van ontwikkelingen zoals kantoorpanden en woningbouw staan aantallen genoemd waarbij gesteld wordt dat de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechterd. In het geval van woningbouw ligt deze grens bij 1.500 woningen. Andere ontwikkelingen kunnen ook aan deze regeling voldoen, mits dit door middel van berekeningen wordt aangetoond. Hierin kunnen wij u bijstaan en dergelijke berekeningen voor u uitvoeren en hierover adviseren.