Milieu

Zonder milieuvergunning of omgevingsvergunning mag een bedrijf officieel niet in bedrijf zijn. Een dergelijke vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente of provincie. In eenvoudigere gevallen kan volstaan worden met een melding. Hierbij moet gedacht worden aan het Besluit Landbouw en het Activiteitenbesluit e.d. In de aanvraag om een milieuvergunning dient u veel gedetailleerde informatie te verschaffen over de milieubelasting die uw bedrijf veroorzaakt. Het gaat daarbij niet om de producten, maar om het productieproces en de gevolgen daarvan op de directe omgeving. Welke informatie nodig is, is in grote lijnen geregeld in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit.