Detachering

Detachering

Detachering

Adviesbureau de Haan werkt sinds 1996 aan de beheersing van geluid en geluidshinder. Dat is onze expertise. Wij zijn praktisch, oplossingsgericht en slagvaardig. Maar bovenal denken wij met u mee en nemen zorgen uit handen. Dat doen wij niet alleen door onze technische kennis. Ook als het gaat om de (soms taaie) wettelijke procedures staan wij ons mannetje. Ook op het gebied van  begeleiding van complete vergunningsaanvragen, luchtverontreiniging en geur kunnen wij u goed van dienst zijn.

Opdrachtgevers zijn te vinden bij de overheid, in het bedrijfsleven en in de bouw.

In het kader van onze onderzoeken verrichten wij metingen en berekeningen. De resultaten interpreteren wij aan de hand van onze gedegen kennis van de wet- en regelgeving op onze vakgebieden.

Deze kennis van de wet- en regelgeving kunnen wij in de vorm van detacheringen inzetten op plekken waar deze vereist of gewenst is. Hierbij valt te denken aan detacheringen bij het bevoegd gezag (gemeenten en provinciën). Anderzijds behoort het tot de mogelijkheden cursussen op maat te maken en te geven op locatie of incompany.