Zaal- en ruimteakoestiek

De mate waarin een zaal of ruimte als prettig wordt ervaren wordt bepaald door meerdere factoren. De ruimteakoestiek is een belangrijke factor en wordt met name bepaald door de wijze waarop er sprake is van geluidsoverdracht tussen de bron en de ontvanger. De overdracht wordt onder andere weer beïnvloed door de nagalm, luidheid, verstaanbaarheid en ruimtelijkheid. Het gedrag van het geluid hangt sterk af van de eigenschappen van de ruimte.

Voor veel ruimten is akoestiek zelfs zo belangrijk dat het een ruimte kan maken of breken, want wat is een concertzaal wanneer de mensen achterin de muziek niet herkennen? Een spreker die niet goed verstaanbaar is bij vergaderingen? Of een gymdocent die zich elke dag maar weer schreeuwend duidelijk probeert te maken. Maar niet alleen door de aanwezigheid van geluid, maar ook de afwezigheid ervan. Zo is het bijvoorbeeld bij kantoortuinen wenselijk dat er toch een bepaalde mate van privacy wordt gewaarborgd, terwijl dit in conferentiezalen heel anders is.