Lucht- en contactgeluid

Luchtgeluid is geluid dat door de lucht wordt overgebracht, bijvoorbeeld door kieren en naden. Dit is anders dan contactgeluid. Contactgeluid is geluid dat door contact (lopen of dichtslaan van deur) een constructie in trilling brengt. Het verschil tussen luchtgeluid en contactgeluid is, dat bij contactgeluid de geluidsgolven direct via de constructie overgebracht worden. Luchtgeluid en contactgeluid kunnen in beide gevallen in een andere ruimte hoorbaar zijn en zelfs als zeer hinderlijk worden ervaren. De mate waarin een constructie geluid doorlaat of in trilling gebracht wordt, is afhankelijk van de opbouw, massa, doorvoeringen en aansluitingen. Elke situatie is weer anders, zo kan een liftschacht naast een spreekkamer voor veel overlast zorgen net als een supermarkt met een bovengelegen woning.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de constructie om mogelijke hinder in een ruimte te beperken. Het Bouwbesluit maakt verschil tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties en ruimten met dezelfde gebruiksfuncties. In heel veel gebruiksfuncties zitten ruimten met een geluidsgevoelig karakter, het is daarom ook vaak wenselijk verder te kijken dan de eisen uit het Bouwbesluit om de ruimte zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.