Bouwbesluit

Het Bouwbesluit werd in 1992 ingevoerd waarin een tal van eisen staan omschreven, daarmee zijn de bouwtechnische eisen in heel Nederland gelijk. In de loop van de jaren zijn de eisen aangepast. Vaak is het lastig tot een ontwerp te komen zonder tegenstrijdigheden, wat ook nog eens aan alle voorschriften voldoet en bovenal praktisch blijft. Dit kost vaak veel tijd. De adviezen, vaak van verschillende partijen, sluiten regelmatig niet of slecht op elkaar aan. Dit leidt vaak tot ingrijpende wijzigingen in het bouwplan of levert zelfs klachten op als het bouwplan eenmaal in gebruik is genomen.

Wij kunnen u hiervoor oplossingen aandragen door het aspect bouwfysica als één totaalpakket aan te bieden. Hierbij valt onder andere te denken aan toetsing en praktische advisering bij ventilatie, geluidwering, daglichttoetreding, energieprestatie, koudebrugberekeningen en het beperken van galm in alle gebruiksfuncties. En ook met het nieuwe Bouwbesluit 2012 staan we weer voor u klaar.