Bouwakoestiek

De praktijk wijst uit dat in gemeenschappelijke verkeersruimten in woongebouwen een te lang nagalmeffect uitnodigt tot het maken van extra geluid. Om de naastgelegen woningen hiertegen te beschermen zijn hierover eisen opgenomen in het Bouwbesluit.De akoestiek wordt niet alleen bepaald door de bouwkundige factoren maar ook door de inrichting. Voorheen waren er ook eisen opgenomen voor de onderwijsfunctie. Dit neemt niet weg dat akoestiek in leslokalen of andere ruimten niet belangrijk zijn. Wij kunnen u helpen om een programma van eisen op te stellen, net als wij dit voor u kunnen berekenen en adviseren.