Sport- en recreatielawaai

De regelgeving omtrent geluid bij sport- en recreatie in de buitenlucht is geregeld in het Activiteitenbesluit. Daarbij wordt er uitsluitend gekeken naar geluid ten gevolge van sport of recreatie binnen de grens van de sportaccommodatie. Een voorbeeld hiervan is een terrein waar regelmatig groepen mensen outdooractiviteiten beoefenen, eventueel met de mogelijkheid tot het uitvoeren van behendigheidsoefeningen met bijvoorbeeld terreinwagens, quads, motoren, boten en dergelijke. Met na afloop een barbeque en (live-)versterkte muziek.

Dergelijke activiteiten kunnen daarbij ook van tijdelijke aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan een georganiseerd muziekfestival op een evenemententerrein of op het dorps- of stadplein.

In het Activiteitenbesluit is een afweging gemaakt om de belangen van organisatoren en omwonenden zo goed mogelijk te waarborgen. Het is echter niet altijd mogelijk om aan de normstelling te voldoen. In het Activiteitenbesluit is daarom de mogelijkheid tot maatwerk opgenomen. Dit kan op basis van uitzonderingen of op basis van plaatselijke verordeningen.