Horecalawaai

Horecalawaai

Horeca gaat veelal gepaard met veel vrolijkheid en een feestelijke stemming. Horecageluid kan daarbij variëren van gezellige drukte tot ernstige overlast. Een horecagelegenheid kan ten opzichte van woningen (of andere geluidgevoelige gebouwen) vrijgelegen of in- en aanpandig zijn gesitueerd. In- en aanpandige woningen leveren de meeste akoestische problemen op.

Wanneer een horecabedrijf wordt opgericht of als een bestaand horecabedrijf gaat verbouwen of de bedrijfsvoering wijzigt (bijvoorbeeld van restaurant naar café) dient dit bij de gemeente gemeld te worden. Vroeger gebeurde dit via formulieren, tegenwoordig wordt het internet hierbij ingezet.

Een van de vragenrubrieken binnen de desbetreffende site “activiteitenbesluit internet module” (https://www.aimonline.nl/) is speciaal gewijd aan muziekgeluid. Door antwoord te geven op specifieke vragen wordt een verband gelegd tussen bedrijfskenmerken en de hoogte van het muziekgeluidsniveau. Hieruit volgt of akoestisch onderzoek wenselijk of zelfs wettelijk verplicht is.

Wanneer uit het akoestisch onderzoek de conclusie volgt dat de situatie geluidstechnisch in orde is kan het met de overige stukken naar de gemeente verstuurd worden ter beoordeling. Maar wat nu te doen wanneer uit het akoestisch onderzoek de conclusie volgt dat de geluidsisolatie onvoldoende is? Door het treffen van maatregelen is het vaak mogelijk de geluidsisolatie van de horecagelegenheid verder te verbeteren. Een gedegen uitgevoerd akoestisch onderzoek geeft hier inzicht in. Een vervolg stap is het inschakelen van een bouw- of installatiebedrijf die de voorzieningen/maatregelen vervolgens vakkundig aanbrengt.