Arbeidsplaatslawaai

Het geluidsniveau op de werkplek is van belang. Of het nu gaat om het voorkomen van gehoorschade of om een goed akoestisch leefklimaat in uw kantoor. Het onderzoek naar schadelijk geluid is een onderdeel van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

Langdurige blootstelling aan een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) kan leiden tot blijvende gehoorschade. Daarom moet de geluidssituatie bij een bedrijf worden geïnventariseerd als een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) op de werkplek is te verwachten.

Onderzoek naar het geluidsniveau moet worden uitgevoerd volgens ISO-9612. Daarbij worden het equivalente geluidsniveau [LAeq in dB(A)] en het piekniveau (Lpk in Pascal) per werkzaamheid gemeten en beoordeeld.

Bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A) moeten gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld aan de werknemer. Bij een geluidsniveau hoger dan 85 dB(A), is de werknemer ook verplicht deze middelen te gebruiken. Daarnaast moeten de plaatsen zijn afgebakend en gemarkeerd. Daarnaast dienen in deze situatie maatregelen aan de betreffende machine te worden getroffen waarmee het geluidsniveau tot aan de grenswaarde kan worden teruggebracht.

Adviesbureau de Haan bezit de expertise om de noodzakelijke geluidsniveaus volgens de geldende normering vast te stellen. Daarnaast kan een deskundig advies worden gegeven omtrent doeltreffende maatregelen.

Met behulp van speciale software kunnen geluidscontouren [80 dB(A) en 85 dB(A) contour] inzichtelijk worden gemaakt op de werkvloer binnen het bedrijf. Daarnaast kan de consequentie van een mogelijke uitbreiding, wijziging of maatregelen inzichtelijk worden gemaakt.